Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie richt zich op mensen die al langere tijd problemen ervaren op verschillende levensgebieden. Vaak zijn deze problemen het resultaat van onbewuste patronen die in een eerdere levensfase zijn ontwikkeld. Psychotherapie richt zich op je huidige levenssituatie maar neemt hierbij ook de persoonlijke levensgeschiedenis in beschouwing. Het doel van psychotherapie is om via een gesprekstherapie gericht op het doorvoelen van je emoties je klachten te verminderen of verhelpen.

Visie

Een belangrijke reden voor mij om als vrijgevestigd psychotherapeut te gaan werken, is dat ik geloof dat het belangrijk is dat iemand zijn eigen tempo mag aanhouden en bepalen in een psychotherapeutisch proces. Het is een reis die zich niet laat opjagen en die voor niemand hetzelfde is. Er is rust, veiligheid en persoonlijke afstemming nodig om tot inzicht en persoonlijke groei te komen. Samen bepalen we de koers en mocht je toch ergens anders bij gebaat zijn, dan denk ik graag mee.

Psychodynamische psychotherapie

De behandelingen die ik geef zijn voornamelijk volgens de methode van de psychodynamische psychotherapie, een richting binnen de psychotherapie die voortkomt uit de psychoanalyse. Deze behandelvorm gaat ervan uit dat we gestuurd worden door patronen die veelal onbewust zijn. Deze patronen beïnvloeden ons gedrag en onze emoties in ons dagelijks leven en kunnen soms niet goed aansluiten bij het heden. Zo kan je ontzettend bang zijn voor afwijzing, terwijl daar in je huidige leven geen directe aanleiding voor is. Via een veilige werkrelatie wordt de ruimte gecreëerd om je binnenwereld te gaan onderzoeken en inzicht te krijgen in angsten, schaamte, schuldgevoelens en de daardoor weggehouden emoties en verlangens. Door hier meer inzicht in te krijgen en het vertrouwen te krijgen dat je deze emoties en verlangen kan voelen zonder overspoeld te worden, kan je jezelf beter leren kennen en de oude destructieve patronen doorbreken. Hierdoor ontstaat ruimte voor een nieuwe vorm. De vrijheid om zelf te bepalen en je emoties als kompas te kunnen gebruiken. Een psychodynamische psychotherapie vindt wekelijks plaats. Je krijgt tijdens de sessie de ruimte om in te brengen wat voor jou speelt. Via deze inbreng ontstaan hypotheses over de dieperliggende patronen en de oorsprong hiervan.

Affect Fobie Therapie

Affect Fobie Therapie is geschikt voor mensen die het moeilijk vinden om stil te staan bij wat ze voelen. Je kan een externe fobie ontwikkelen, bijvoorbeeld voor spinnen. De AFT gaat ervan uit dat je ook een interne fobie kan ontwikkelen voor wat je voelt of verlangt. Bijvoorbeeld omdat je hier als kind weinig ruimte voor hebt ervaren. Het authentieke gevoel wordt dan (vaak onbewust) omgevormd en vervangen voor iets wat passender en minder eng voelt (afweer). Op langere termijn kan dit voor klachten zorgen en maken dat iemand afraakt van zijn of haar gevoelswereld. Tijdens de behandeling onderzoek je je afweer (je beschermingsmechanismen), je angsten en remmingen en de onderliggende emoties en verlangens. Met als doel om weer in contact te komen met je gevoelswereld en het zelfvertrouwen te krijgen dat je datgene wat je voelt kunt hanteren.