Werkwijze

Aanmelding

Via e-mail kan je je bij mij aanmelden. Ik zal dan telefonisch contact met je opnemen om je gegevens te noteren en een eerste afspraak in te plannen. Je hoeft geen inhoudelijke informatie te mailen.

Intake

Voor psychotherapie heb je een verwijzing nodig van je huisarts. Neem de verwijzing samen met een geldig identiteitsbewijs mee naar de intake. De intakefase bestaat vaak uit twee of drie gesprekken. Tijdens deze gesprekken staat kennismaking en de uiteenzetting van je klacht en de hulpvraag centraal. Op basis daarvan stel ik een behandelplan op. In het behandelplan doe ik een voorstel voor de werkwijze, duur en frequentie van de behandeling. Als we beiden akkoord zijn met het plan en de behandelvoorwaarden zal de psychotherapie beginnen. De sessies duren 60 minuten en vinden wekelijks plaats. Soms blijkt bij de intake dat we samen besluiten dat je bij mij niet op de juiste plek bent. In dat geval kan ik met je meedenken voor een passend alternatief.

Psychotherapie

De sessies duren 60 minuten en vinden in principe wekelijks plaats. De duur van de behandeling hangt af van de problematiek en de hulpvraag. Tijdens het proces zullen verschillende evaluatiemomenten plaatsvinden. De behandeling wordt in samenspraak afgerond als de klachten voldoende zijn verminderd of verholpen.

Kwaliteitsstatuut

De praktijk voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen geformuleerd door de LVVP. Je kunt het kwaliteitsstatuut van de praktijk hier downloaden:

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de behandeling dan is het erg belangrijk om dit eerst samen te bespreken. Mochten we er samen niet uitkomen kan je een klacht indienen via de LVVP of de NVP.

Privacy

De privacy wordt gewaarborgd volgens de eisen van de AVG-wetgeving. Je kunt het Privacy Statement van de praktijk hier bekijken.